Берковските въстания – 1836-1837

Сведения за Манчовата буна са получени от учителя Петър Илиев, който е чел разказите на дядо Средко Велков, участник в събитията.

Манчо Пунин е от село Бистрилица. Той е пасял овцете на баща си и е прекарвал повечето време в кошарите. Помагал е и на чичо си – калаузин на чорбаджиите – винопроизводители в Гаганица, които продавали своята стока извън нашия край. Манчо Пунин е пътувал много и е имал възможност да се среща с бунтовници и хайдути. Това разпалва в душата му искрата за свобода. Има още