БЕРКОВСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ

11-06-10-06391_1

Корените на българската фолклорна песен са вплетени от векове в живота на народа. В миналото тя е обединявала българите, поддържала е духа им, крепяла е народностното съзнание и е била органична част от обредно-празничната система, от трудовата практика. Но в днешно време не е така, единствено е съхранена нейната естетическа функция. Образната й система, характерната й ритмика и мелодика привличат вниманието на съвременните творци, които искат в произведенията им да пулсира народната традиция, да се оглежда българската душевност. Затова е необходимо народните песни да се познават и съхраняват. Има още