Бележка

Феликс Каниц (австро-унгарски археолог, етнограф и географ от еврейски произход) в своята книга „Дунавска България и Балкана“ – исторически, географски и етнографски пътни студии от 1860-1875 г. пише: „Градчето (има предвид Берковица) е населено със смесено в етническо отношение население. Така през 1871 година статистиката сочи, че в града има 520 български, 36 шпаньолски (испански евреи), 500 мохамедански, в това число 31 цигански къщи.” По това време каракачани в Берковица не е имало.

Следва продължение…

Написаното говори…