Берковска духова музика

IMG_8360

През 1902 година ентусиазирани млади интелектуалци от град Берковица решават да сформират духов оркестър. Закупуват инструменти от Виена и започват да репетират и обогатяват репертоара си. С течение на времето Духовият оркестър е с различен статут – Градски, Военен, Общински. Неговата дейност е включвала увеселения, концерти, митинги, свирене на открито и в концертна зала. От 1970 год. оркестърът е към Народното Читалище „Иван Вазов“, гр.Берковица с численост между 25 – 30 оркестранти, с богат репертоар от увертюри, маршове, валсове, полки, мазурки, обработка на класическа музика.  Има още