СГОДЯВКАТА НА БАЙ САНДО

 

Ще ви разкажа един истински случай от живота на нашия съгражданин Александър Истатков – бай Сандо, станал някъде през 1942-43 година. Къщата му беше до тази на Саботай, срещу двора на Стоян Котов. Историята е свързана с този биологичен период от израстването на човека, когато на мъжът му се ще да се ожени. Та бай Санди бил в тази фаза … Имал си той изгора в Клисура /Бързия/ и вече се готвел да ходи да я иска, както си е обичая от родителите й , за булка. Сандо – млад, млад ама се справял отлично с всички видове превъплъщения на гроздовите алкохоли, вино и особено ракията…
Та облякъл кандидат жениха новия кат дрехи, взел от комшията /Яйчаро/ вратовръзка и тръгнал за Клисура. По пътя се отбил в Янчовата кръчма, гаврътнал три грозданки и закрачил окрилен към любовта …
Когато стигнал Чапразо , вече чувствал, че трябва да се отбие в кръчмата да се подкрепи с глътка балсам за сила, блясък в очите и кураж. Изпразнил три юзчета и потеглил уверен в романтичния си път.

Има още

Когато кръстницата си знае работата или как за любовта няма прегради :)

Лонджата е един от най-интересните квартали в Стара Берковица. Тук се смесват неподражаем бит и култура. В квартала живеели много магаретари, които изкарвали прехраната си с продажба на набраните в балкана дърва. Вечер те се събираха пред кръчмата на Николай Главнята и се започваше оживен разговор между мъжете, облечени с провиснали ризи, потури с червени пояси, с цървули от свинска кожа, които не свалят и през лятото.

В един такъв момент по пътя се задал Мако – окъсан ергенин, малко глупав. Никоя мома го не ще , понеже няма нищо – само една майка, съвсем паднала къщица и една магаричка. Всички го съжаляват и гледат да го сватосат за някоя мома. Майка му била дигнала ръце от него – ще си отиде без да види женитбата му. Има още