Пътят към Европа минава през „Заряница“*

Статията има за цел да обясни защо вместо указателна табела към квартал „Заряница“, трябва да бъде поставена табела с цитат от Данте – „Надежда всяка тука оставете“.

Вече няколко месеца десетки семейства в берковския квартал „Заряница“ живеят на ръба на нервната криза. За нещастие тези семейства попаднаха между челюстите на един „звяр“ – общинската ремонтна дейност.

В средата на жаркото лято на 2017г. започна ремонт, целящ смяната на водопроводната мрежа по възлови улици към квартал „Заряница“. Ремонтът обхвана почти едновременно и двете главни улици, водещи към жилищния комплекс. Това предизвика уместни въпроси, но въпреки всичко обществеността даде време и шанс нещата да се случат. Семействата в „Заряница“ се примириха с режима на водата, прашните улици, подходящи за декор на стар американски уестърн, мръсния въздух, затрудненото движение сред ями и строителни материали и т.н. Направиха това в името на по-добро бъдеще. Защото всички знаем, че без да има ремонт, няма как нещо да бъде подобрено. Няма да коментираме колко и как се работеше, защо се процедираше по този начин, защо беше блокиран достъпът до един от „най-живите“ и големи квартали в града. Тези въпроси не са задавани, когато е трябвало, а ако са били зададени – останали са без отговор.

Но дните се търкулваха, с тях и седмиците, последвани от месеците. Есента дойде, а улиците бяха готови… Но готови за засаждането на картофи или друга зеленчукова или плодова култура.

Сред хората започна да се прокрадва тревога. Тревога, че зимата наближава, а с нея ще замре и „ремонтната дейност“. И в един прекрасен ден, работниците изчезнаха. На тяхно място се откри лунен пейзаж – кратери, ровове, вода, кал, прах, тръби, камънак.

Пълната статия може да прочетете ТУК

„Заедно за Берковица“ с нов сайт

ддддМладежката инициативна група „Заедно за Берковица“ е с нов уебсайт. Освен промените в дизайна, информацията и функционалността му, той вече е и с нов домейн – http://zaberkovitsa.com

За църквата „Св. Богородица“

Източник – „Градиво за миналото на Берковица“, автор Велислав Кацаров

20180114_102512-1-1

С ферман от 1837г. се разрешава , по молба на берковчани от 1835г., да се ремонтира полусрутената църква „Св. Богородица“, при точно определени размери. Искали са още: построяване на жилище на митрополитите и същевременно ремонтиране на полуразрушените жилищни постройки за свещениците. В разрешението за строежа на църквата за тези ремонтни дейности не се споменава.

От стари берковчани се твърди, че молбата на българите от Берковица за добиване на на разрешение за изграждане на църквата отнесли в Цариград влиятелните и видни тогава берковчани Георги Мазничев и Бисер Иванов. Те предали молбата на турското правителство и лично ходатайствали за уважението й. Имената им били издълбани на каменна плоча, зазидана на стената от дясната страна д входа, но по-късно тази плоча била покрита с варова мазилка и надписът бил заличен.

Във фермана се посочва , че раята от Вароша в град Берковица е поискала да ремонтира съществуващата в това предградие църква“Св. Богородица“, която била полусрутена, да построи в двора жилище за митрополитите  и да ремонтира стаите на свещениците.

Представителят на шейхюлисляма с фетва (писмен отговор) посочва да се разреши ремонта на църквата, защото тя действително била полусрутена. Разрешава се да бъде възстановена църквата, но да не бъде надстроявана и да не излиза вън от размерите си – 25 зура(аршина) дължина и 18 аршина ширина.

Строежът не бил извършен тогава и се наложило издаването на нов ферман от 1841г. Той е адресиран до видинския маршал Сюлейман паша, софийския областен управител Осман паша и до берковските управници. В него се обяснява, че църквата „Ая панаи“ („Св. Богородица“ ) в предградието Вароша на гр. Берковица не била ремонтирана след издадения от 1837г. ферман и до момента е в предишното си полусрутено състояние и че е наложително да се разреши нейното ремонтиране с ферман и да не се пречи на нейното възстановяване.

Църквата е построена (вероятно 1843г. ) от българското население със средствата, получени от продажбата на имотите и пари, останали от видния и богат берковчанин Камен Славчов, убит от турските власти. Турските власти е разрешавали на църквата да има камбанария  и до Освобождението тя си служи с клепало. Това се вижда от фермана от 1849г. , даден на църквата „Св. Богородица“, гр. Берковица. В него се посочва , че Берковската каза и гр. Берковица са под ведомството на Софийската епархия и че в града има църква, носеща името „Св. Богородица“.

Подчертава се привилегията, която имат християните – свободно да си служат с дървено клепало през време на религиозната служба и за приканване на богомолците за черкуване.  Заповядва се също и да не се пречи на богомолците при използване на тази привилегия.

За притеснение над християнското население  и традиции се споменава в по-стар ферман – от 1824г. В него се споменава, че турците в град Берковица (хората на традицията и обичая) искали да се ревизират привилегиите на християнското население.

От друг документ от 1862г. , пазен в архива на църквата, се узнава, че местните турци забранявали на българското населени да използва клепало, което ги обезпокоявало. Берковчани се оплакали на султана, който за пореден път настоял и заповядал пред властите , че използването на клепало е привилегия на християнското население, че могат да го ползват, но да не се позволява употребата на камбани.

Камбанарията е изградена през 1897 г .Камбаните в нея са две, изработени през 1845 г. в град Будапеща и по-късно са подарени на църквата от дюлгерския еснаф.

Отворено писмо във връзка с „Калето“

Уважаеми г-н Доцов,
Уважаеми г-да/г-жи съветници,
преди месец инициативна група „Заедно за Берковица“ стартира онлайн проект, който нарекохме „Спаси Берковица“. Тази страница във Фейсбук е базирана на работещ модел в социалните мрежи и интернет пространството. Модел, в който гражданите и административният апарат работят заедно за подобряването на условията на живот в съответната община.
Инициативна група „Заедно за Берковица“ желаем да ви зададем няколко въпроса, свързани с лесопарк/местност „Калето“, неговото състояние и липсата на поддръжка. Тази инициатива е подкрепена от 275 човека, подписали се в онлайн петиция, която може да видите на адрес – https://www.peticiq.com/signatur…/spasi_kaleto_v_berkovitsa/
• Защо пътят по цялото протежение на парка/местността не е разчистен от заобикалящата го растителност и не е осигурен необходимият банкет? Това води до липса на видимост, невъзможност за разминаване на два автомобила, невъзможност за разминаване между пешеходци и автомобили.
• Защо никъде няма поставени кошчета за боклук? Тяхната липса предразполага към замърсяване на парка/местността и нарушаване на екоравновесието в него.
• Защо няма поставени пейки по протежение на пътя към върха на „Калето“?
• Защо няма поставени табели, описващи съществуващата флора и фауна в местността / парка, а единствената табела, обозначаваща пътят към крепост „Калето“, е обгърната от клони и храсти, т.е. не се вижда?
• Защо горските пътеки към върха не са поддържани? Липсата на адекватно стопанисване ги е превърнало в обществени тоалетни и сметища.
• Защо никъде не е осигурена чешма за пиене на вода, при условие, че има създадени условия за това?
• Защо крепост „Калето“ не се стопанисва по никакъв начин? Крепостните стени са покрити с храсти, къпини, дървета, не се виждат. Голяма част от разкритите някога крепостни останки вече са тотално загубени и разрушени. Пътят до върха на крепостта е изключително труден за преминаване, въпреки, че е с дължина около 30-40 метра.
• Защо сградите в подножието на крепостта не се стопанисват или премахнат? В момента те се използват за тоалетни и свърталище на бездомници.

Това са малка част от въпросите, които искаме да Ви зададем

А ето и няколко предложения от наша страна, които се надяваме, че ще разгледате щателно и ще проведете нужните за тях съвещания и консултации, които ще доведат до адекватни решения, целящи запазването и облагородяването на лесопарк/местност „Калето“.

• Засаждане на подходяща растителност по перилата на моста, водещ към лесопарк/местност „Калето“ (преди „Балкантурист“);
• Разчистване/разширяване на пътя (съобразено с описания в законовите уредби отстъп/банкет) по протежение на целия парк/местност, с цел безопасното придвижване на хора и автомобили;
• Поставяне на информационни табели – за крепост „Калето“, за флората и фауната в лесопарка/местността;
• Разкриване на горските пътеки към крепостта и поставянето на обозначаващи за тях табели;
• Поставяне на пейки/места за отдих по протежение на пътя към крепостта, както и поставяне на кошчета за боклук до тях и ежеседмичното им почистване;
• Поставяне на голям контейнер за боклук/ контейнери за разделно събиране. Подходящо място за това би било кръстовището/разклонението на пътя към вилната зона в местността – под бившия ресторант „Ловен дом“;
• Разчистване и подмяна на табелата, обозначаваща пътя към крепост „Калето“
• За крепост „Калето“:
– Почистване на предните стени на крепостта. Премахване на израсналите дървета, почистване на храсти и бурени.
– Разкриване на пътеката към върха
– Разкриване на крепостните стени, разкопаните и видими останки от крепостта, както и поставяне на информационни табели
– Обособяване на чешма в подножието на крепостта
– Проект за осъществяването на археологическа дейност с цел разкриване на крепостта.

Това са част от нашите въпроси и предложения, които отправяме към Вас. Очакваме да им обърнете внимание, да проведете нужните консултации с отговорните за тях лица и отдели и да проявите разбиране към проблема с лесопарк/местност „Калето“.
Моля, обърнете внимание, че част от тях не изискват никакъв финансов ресурс, а просто правилното и организирано разпределение на работната дейност на съществуващите към Общината отдели. Ако е нужно финансиране за някое от нашите предложения, то то е повече от минимално и не е фактор, който да попречи към опазването на лесопарка/местността.
Очакваме Вашия писмен отговор. Също така, приемаме и отговора Ви под формата на отворено писмо на страницата на Общината или поддържаната фейсбук страница.
В допълнение, ако смятате, че нямате необходимия ресурс и/или желание, може да разчитате на нас и нашите усилия. Склонни сме със собствени сили и средства да реализираме предложенията си. Нужно ни е само Вашето съгласие и одобрение
Ще се радваме да видим, че милеете за града, обръщате внимание на важните за неговото развитие блага и стопанисвате умело поверените Ви обекти.

„Заедно за Берковица“

Дата: 20/09/2017г.

Инициатива за запазването на лесопарк „Калето“ в Берковица

cropped-d0b1d0b5d0b7-d0b8d0bcd0b52.jpgЛесопарк „Калето се намира на метри от центъра на град Берковица. Красив и поддържан някога, той привличаше гостите на града със своята прохлада, разнообразна флора и фауна и не на последно място по -важност – с културното и историческо наследство. На самия връх на лесопарка се простират останките от антична крепост, която е била важен стратегически обект за целия регион. Повече информация за нея може да получите на този линк – Калето.

Днес от тази красота и природа няма и следа. Всичко е потънало в боклуци, храси, треволяци. Крепостните стени са „прегърнати“ от увивни растения, акации и т тях се показват една 20 % .

„Инициативна група „Заедно за Берковица“ поде  кампания а популяризиране на проблемите , свързани с лесопарк Калето. Информация за нея може да получите на този ЛИНК