Завещание на д-р Иван Панов в полза на Берковската гимназия. 11 май 1880 г. – I-ва страница