Читалище „Иван Вазов’ , гр. Берковица

Без име

Читалище “Иван Вазов” в град Берковица е създадено на 11 май 1872 г . В своята вековна история се развива като централен културен институт за Общна Берковица. Читалището е създадено с име „Будощност“ от будни берковчани.

Първите инициативи са създаване на библиотека и театър. Със собствени средства и дарения през 1924 г. е построен читалищен дом. Едно от първите кина в района е към читалището. През 1964 г. е построена нова сграда.

Читалището има традиции в музикалното и театралното дело. Тук е работил Николай Фол, който създава през 1934 година детски театър.

varwwwuploaded355566355566.jpg

Дейността на читалището се развива в няколко направления:

І. Работа с деца. Школа по изкуства и Детски център “Камбанка”

Изградени са и работят следните класове и групи:

-музика – с класове по пиано, акордеон, духови инструменти, вокал и солфеж;

-танцово изкуство – с класове по модерен балет и народни танци;

-детски театър – Детска театрална студия “Николай Фол” с 46 деца на възраст от 6 до 14 години;

-изобразително изкуство – с групи за начинаещи и подготвителна за прием в училищата по изкуства;

-куклен театър – смесен състав /деца и възрастни/ и клоунада;

-В школата по изкуства работят 3 музикални специалисти и един педагог.

ІІ. Библиотечна дейност.

Линк – библиотечен фонд

Библиотеката разполага с около 80 000 т. литература и обслужва около 2 300 читатели. Въведена е автоматична информационна библиотечна система по Проект финансиран от Отворено общинство. Направено е пълно прочистване на фонда според последните указания и изисквания. В момента се извършва компютърно регистриране на книжния фонд. Библиотеката организира литературни четения, изложби, срещи с писатели. Изготвя писмени справки и библиография. От 2010 година е включена в първи транш на Проекта „Глобални  библиотеки” . От 2011 година е обособена компютърна зала с 7  компютърни конфигурации и мултимедия.

В библиотеката са обособени 4 раздела:

-детски отдел;

-отдел възрастни;

-читалня и краезнание;

-компютърна обработка на база данни книги и фондове и каталози.

ІІІ. Любителско творчество

В читалището работят следните състави:

1. Фолклорен ансамбъл “Малинарка” с над 180 танцьори, музиканти и певици. Изпълняват автентичен и обработен фолклор. Гостувал е в Унгария, Словакия, Румъния, Турция, Македония, Гърция, Сърбия, Италия, Румъния, Чехия, Египет.

2. Народен хор – изпълняващ автентичен и обработен фолклор.

3. Състав за стари градски песни “Сладък спомен” – групата пее предимно берковски градски песни. Гостувал е на почти всички фестивали в страната.

4. Берковската духова музика – много популярна в града, общината, областа, страната и чужбина. Има издадени 4 компактдиска и аудиокасети. За състава са направени и излъчени 3 филма от националната телевизия.

5. Духов оркестър “Здравец” – обслужва сватби и ритуали. Участва в прояви свързани с бележити дати и събития.

6. Театрален състав – работят 13 човека.

7. Детска вокална група “Лачени обувки” – пеят 14 деца на възраст от 6 до 12 години.

8. Детска театрална студия “Н. Фол” – по две постановки на година.

9. Състав за модерни танци 2008 – мажоретки и състав “Танцувай за здраве”.

Читалището е организатор на Международния детски фестивал на изкуствата “ЛАЧЕНИ ОБУВКИ”, който се провежда ежегодно. Включен е в програмата на Министерството на културата.

В началото на месец септември всяка година се провежда и Фолклорния фестивал “Балканът пее и танцува”. Читалището организира или е съорганизатор на всички културни прояви в града. Посреща в своята база и подпомага мероприятията на училищата, организациите и ведомствата

В допълнение към публикацията – презентация на читалище „Иван Вазов“ за 2012г. – линк