СГОДЯВКАТА НА БАЙ САНДО

 

Ще ви разкажа един истински случай от живота на нашия съгражданин Александър Истатков – бай Сандо, станал някъде през 1942-43 година. Къщата му беше до тази на Саботай, срещу двора на Стоян Котов. Историята е свързана с този биологичен период от израстването на човека, когато на мъжът му се ще да се ожени. Та бай Санди бил в тази фаза … Имал си той изгора в Клисура /Бързия/ и вече се готвел да ходи да я иска, както си е обичая от родителите й , за булка. Сандо – млад, млад ама се справял отлично с всички видове превъплъщения на гроздовите алкохоли, вино и особено ракията…
Та облякъл кандидат жениха новия кат дрехи, взел от комшията /Яйчаро/ вратовръзка и тръгнал за Клисура. По пътя се отбил в Янчовата кръчма, гаврътнал три грозданки и закрачил окрилен към любовта …
Когато стигнал Чапразо , вече чувствал, че трябва да се отбие в кръчмата да се подкрепи с глътка балсам за сила, блясък в очите и кураж. Изпразнил три юзчета и потеглил уверен в романтичния си път.


В Бързия – Клисура е ходил много пъти, но никога не е стъпвал в дома на момата. Къщата била на един кат с приземна стая, която ползвали, като всекидневна. Било вече привечер, защото светели вече лампите. Оправил Сандо прическата, сакото, вратовръзката и почукал на вратата. От вътре му отговорили “да“, и той отворил вратата …
След малко се намерил в легнало положение на пода, с глава на синията и вратовръзка в паница с боб/фамилията вечеряли/, тялото го боли от падането, а главата от срам. Той не предполагал, че има зад вратата вътрешни стъпала, които водят до стаята … разстояние, което Сандо прелетял.
От срам забравил за какво е дошъл и хукнал към Берковица .
Като стигнал Чапраза, решил да удави мъката си в алкохол. Пред хана имало катун с налягали цигани. Влязъл и се усамотил на една маса… Колко е пил само той и ханджията знаят. На излизане в краката му се опрели в нещо рунтаво, той мразил кучетата и му теглил един шут ! Мале… , като скочило онова космато нещо ! Било мечка … В катуна спали мечкадари.
Като скочила онази рунтава мецана … бай Сандо изтрезнял ! Бягал без да се обръща до вкъщи.
На другия ден среща баща ми му вика : “ Остави, че развалих сваталъка, ама съм тръгнал към баба Зорка да ми лее куршум и ми бае за страх, вратовръзката на Яйчаро затрих, без дъх останах, панталоните намокрих …“

Автор – Георги Генов