ДВАМА КОЖОДЕРИ ОТ “ ГРАМАДА “

 

 

Близък приятел на Пашаджик и владетел на земите в горното поречие на Огоста , Бързия и Ботуня бил Халит ага. Седалишето му се намирало в Горно Церовене. Там имал голям сарай с много прислуга , също чифлик с голямо стопанство. В почти всяко село имал воденица , събирал много пари мелене на житото, а населението му било винаги задлъжняло , поради слабото заплащане на труда им.
Негов пръв приятел бил Осман Хаджимаданов, или както го наричал народа Осман Смъркача. Негово седалище било село Илица.
Двамата имали земи по долината на Огоста от Горно Церовене до Бели мел , та чак до Балкана – Боровско , Живовско и Берковско …

 
В Берковица жилищните им сгради, обори, складове и помощни постройки били комшийски. Намирали се до джамията, която била малко над сградата на лятното кино. Простирали се до територията на Горското, къщите на фамилия Цурите до двора на Гошо Гугов. Там се е намирал и конака.
Край Соточино все още се намират останките на “Халитовата воденица“, която в онова време била собственост на агата. Той взимал голям уем , както казахме, но нуждата от насъщния, задлъжнявал селяните да мелят именно на неговата воденица. В противен случай им спирал водата за поливане на зеленчуковите градини.
Халит ага и Осман Хаджимаданов се разполагали свободно с хората и особено с жените. Измъчвали и ограбвали беззащитното население . При освободителната война Халит и Осман , като много турци избягали далеч преди отстъпващите турски войски. След Освобождението обаче по примера на Пашаджика, и двамата се завръщат да продават имотите и водениците си.
Тогава моята прапрабаба Александра Гоцова Беговска – Санда вдовицата, купува 30 декара гора и ливада в местността Ашиклар от Халит ага.
Разказва се, че по пътя за София , агата и Осман минавали през Петрохан, били убити в местността “Караула“ от дружината на Стефан Айдука .