Пашаджик от “ Грамада “ на Вазов

 

За разлика от Камен и Цена, Цеко и поп Михо и др. образи, които представляват поетически обобщени лица, живели по онова време.
Ибрахим бег Пашаджик е бил влиятелен турчин и владетел на чифлик в полите на Пъстрина откъм река Ботуня, и сестриник на Юсуф паша от Берковица, чийто чифлик се намирал около Мала Кутловица.

Юсуф паша бил бездетен турчин. Когато на сестра му се родило момче го нарекли Ибрахим. Юсуф пожелал да го осинови. Взел го със себе си , още тригодишен, и го повел из селата. Хората нарекли момчета “ пашаджик “, т. е. малък паша .
От Юсуф паша Пашаджика наследил владенията около Мала Кутловица, Живовци, Боровци, Бели мел и Чипровци, а от родителите си – земите в Пъстрина, около Охрид, Мечит махала/Пърличево/, Хаджийска махала /Черкаски/, Сумер и др.
Пашаджика експлоатирал безогледно населението.

Той имал голяма прислуга и много гледачи на атове и ловджийски кучета. Главни негови наклонности и занимания били ездата и ловът. Хората са го запомнили, като голям хубавец, едър и самоуверен. Той яхал хубав кон, прескачал през плетове, зидове и огради, карал населението да му работи насила. Край Ботуня имал голям харем, наричан от хората “ женската кула “. Точния брой на ханъмките никой не знаел, тъй, като те не се появявали . Понякога те омръзвали на бея и той посягал на българки …

Когато руските войски преминали Дунав и подгонили турците, той изпратил читаци да запалят Чипровския манастир , той избягал към София.

След войната се върнал в Берковица, за да продаде имотите си. Нашите власти го хванали и го предали на съд. Присъдата му била – смърт . Той обжалвал делото . Върховният съд отменил присъдата, като се позовал на някои клаузи от Санстефанския договор.
В борбата за спасяване живота на Пашаджик дейно участие взели нашите съграждани братя Клисурски, заради което им дал само за един наполеон горите в Пъстрина.
Григор Найденов, пак на безценица взел земите му около Охрид и горите му над Боровци …

Иван Вазов бил слушал много за зверствата на Пашаджик и затова с малко думи е обрисувал неговия морален лик. Той не е успял да унищожи физически чрез присъдата си изверга , но чрез поемата си го е ликвидирал морално .

Автор: Георги Генов