БЕРКОВСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ

11-06-10-06391_1

Корените на българската фолклорна песен са вплетени от векове в живота на народа. В миналото тя е обединявала българите, поддържала е духа им, крепяла е народностното съзнание и е била органична част от обредно-празничната система, от трудовата практика. Но в днешно време не е така, единствено е съхранена нейната естетическа функция. Образната й система, характерната й ритмика и мелодика привличат вниманието на съвременните творци, които искат в произведенията им да пулсира народната традиция, да се оглежда българската душевност. Затова е необходимо народните песни да се познават и съхраняват.

Иван Вазов е първият летописец на възрожденското минало на Берковица и Берковския край. Той пръв издирва народни песни , които са се пеели за Занка и Стефан от с.Гушанци /Замфирово/ и ги е използвал при изграждането на образите на Цена и Камин в поемата си „Грамада”.

Продължители на неговото дело през годините основно са някои от уредниците на музея на Иван Вазов, като на първо място трябва да се спомене Анка Апостолова, Иван Герасков, Димитър Маринов и Васил Стоин от Института по фолклор под ръководството на проф. д-р Тодор Иванов Живков, родом от с.Митровци, община Чипровци.

Анка Апостолова е тази, която решава да документира народната песенна практика в Берковския регион и през периода -1984-1988 г записва на магнетофонна лента над 500 песни от повечето селища в близост до гр. Берковица. Оригиналните магнетофонни записи се съхраняват в научния архив на къщата-музей „Иван Вазов” в гр. Берковица. В записа се включват повече жени, които споделят това, което са научили от майки, бащи, баби, дядовци, защото с народната песен е била свързана младостта им. Някои от тях са се придържали стриктно към научената мелодия и текст,  други са е променяли, като са вмъквали думи или мотиви, за да звучи по-добре. Така те предават песните от поколение на поколение.

 

Следва…

 

Източник – „Народни песни от берковския край“ , изд. „Берковско родолюбиво общество“ и „Благодетел“

Снимка – Радио Видин, новина на Петя Генова